Archiwum kategorii: Aktualności

Nowe warsztaty

Zrozumieć siebie i innych

18.09.2017r. ruszają warsztaty Zrozumieć siebie i innych prowadzone przez dr Joannę Góźdź z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajęcia rozpoczną się o godz. 10:00 w sali nr B-110, ul. Jagiellońska 28.
Osoby zakwalifikowane na warsztaty proszone są o niezawodne przybycie na zajęcia.

Mechanizmy lustrzane – dlaczego studenci wolą pogodnych nauczycieli

21.09.2017r. ruszają warsztaty Mechanizmy lustrzane – dlaczego studenci wola pogodnych nauczycieli prowadzone przez dr Marka Kaczmarzyka. Zajęcia rozpoczną się o godz. 10:00 w sali nr 222, ul. Bankowa 9. Osoby zakwalifikowane na warsztaty proszone są o niezawodne przybycie na zajęcia.

Grywalizacja jako narzędzie w edukacji akademickiej

18.09.2017r. rusza certyfikowane szkolenie Grywalizacja jako narzędzie w edukacji akademickiej – I edycja prowadzone przez trenerów i tutorów z Collegium Wratislaviense. Zajęcia rozpoczną się o godz. 9:00 w sali nr B-204, ul. Jagiellońska 28. Druga edycja szkolenia rozpocznie się 25 września 2017 w sali B-204, ul. Jagiellońska 28. Osoby zakwalifikowane na szkolenia proszone są o niezawodne przybycie na zajęcia.

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich ukazało się ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, na postawie art. 4.8,  p.n.:

Usługi szkoleniowe: Certyfikowane szkolenia: „Tutor I stopnia” oraz „Tutor II stopnia”

Termin składania ofert: 18.08.2017

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1048616

Nowoczesne metody dydaktyczne w przestrzeni szkoły wyższej

26.06.2017r. rusza pierwsza edycja warsztatów  Nowoczesne metody dydaktyczne w przestrzeni szkoły wyższej prowadzonych przez dr Marka Kaczmarzyka.
Zajęcia rozpoczynają się o godz. 10:00 w sali nr 222, ul. Bankowa 9.
Druga edycja warsztatów rozpocznie się 28.06.2017 o godzinie 13:15 w sali nr 222, ul. Bankowa 9. Osoby zakwalifikowane na warsztaty proszone są o niezawodne przybycie na zajęcia.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na szkolenie certyfikowane  „Grywalizacja jako narzędzie w edukacji akademickiej” w ramach projektu „SWAN”. Postępowanie prowadzone z wyłączeniem obowiązku stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych – zamówienia o wartości nie przekraczającej 30 000 € (art. 4 pkt. 8)

http://dzp.us.edu.pl/certyfikowane-szkolenie-grywalizacja-jako-narzedzie-w-edukacji-akademickiej

Rusza rekrutacja do Projektu!

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy rekrutację do Projektu SWAN. Deklarację uczestnictwa wraz z pozostałymi dokumentami (do pobrania na stronie projektu, zakładka: Materiały do pobrania) należy złożyć osobiście w sekretariacie Projektu do dnia 19 czerwca 2017r. Komplet dokumentów powinien zawierać: Oświadczenie uczestnika projektu, Formularz danych osobowych, Deklarację uczestnictwa, Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów projektu. W formularzu zgłoszeniowym proszę nie wypełniać rubryk dotyczących stanowiska i stażu pracy (to zrobi Dział Spraw Osobowych). Zapraszamy do biura Projektu: ul Jagiellońska 28, pokój C-144 (Koordynator Projektu – dr hab. Danuta Wojcieszyńska, Asystent Koordynatora – dr hab. Urszula Guzik).

Rusza Projekt SWAN

Szanowni Państwo,

Na naszym Wydziale został uruchomiony projekt „SWAN” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Głównym założeniem projektu jest podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich w zakresie innowacyjnych metod dydaktycznych, umiejętności informatycznych w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych oraz w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku angielski. Projekt adresowany jest do nauczycieli/ek akademickich Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prowadzących zajęcia dydaktyczne na kierunkach Biologia, Ochrona Środowiska, Biotechnologia oraz/lub w ramach studiów doktoranckich Advanced Methods in Biotechnology and Biodiversity.

Zapraszamy do udziału w projekcie!