Formy wsparcia

Projekt SWAN został podzielone na 3 główne zadania:

Zadanie 1 – Szkolenia certyfikowane i zajęcia warsztatowe podnoszące kompetencje w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych:

 1. Grywalizacja jako narzędzie w edukacji akademickiej
 2. Tutor I stopnia
 3. Tutor II stopnia
 4. Profesjonalna prezentacja
 5. Nowoczesne metody dydaktyczne w przestrzeni szkoły wyższej
 6. Mechanizmy lustrzane – dlaczego studenci wolą pogodnych nauczycieli
 7. Zrozumieć siebie i innych

Zadanie 2 – Szkolenia, kursy i warsztaty podnoszące kompetencje w zakresie umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia:

 1. Zastosowanie metod numerycznych – wprowadzenie do pakietu R
 2. Projektowanie serwisów internetowych
 3. Podstawy pracy z Adobe Photoshop i CorelDraw
 4. DataMining – kurs podstawowy
 5. Specjalistyczny kurs grafiki komputerowej z wykorzystaniem pakiety Adobe
 6. GIS – w tym obsługa oprogramowania EsriArcGIS i open source QGIS oraz podstawy teledetekcji
 7. Poruszanie się w świecie wirtualnych zasobów informacji i usług online
 8. Tworzenie i praca z bazami danych

Zadanie 3 –Profesjonalne kursy językowe podnoszące kompetencje wykorzystywane w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku obcym:

 1. Specjalistyczny kurs z języka angielskiego w ochronie środowiska
 2. Akademickie prace pisemne- język angielski
 3. Kurs języka angielskiego akademickiego EAP – intensywny program rozwijania umiejętności mówienia
 4. Kurs przygotowawczy do egzaminu certyfikującego z języka angielskiego na poziomie C1
 5. Kurs przygotowawczy do egzaminu certyfikującego z języka angielskiego na poziomie C2
 6. Wystąpienia i prezentacje w języku angielskim