Kontakt

dr hab. Danuta Wojcieszyńska

Koordynator Projektu SWAN

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Jagiellońska 28, pokój A-134/A-136

tel. 32 2009567

email: danuta.wojcieszynska@us.edu.pl

Kompetencje:

Doktor habilitowany nauk biologicznych. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, UŚ.

Członek Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia

Koordynator programów studiów na kierunku BIOTECHNOLOGIA

Przewodnicząca Rady Programowej na kierunku BIOTECHNOLOGIA

Przewodnicząca Kierunkowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia na kierunku BIOTECHNOLOGIA

Członek Komisji III ds. Przeprowadzania Przewodów Doktorskich

dr hab. Urszula Guzik

Asystent Koordynatora Projektu SWAN

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Jagiellońska 28, pokój A-134/A-136

tel. 32 2009567

email: urszula.guzik@us.edu.pl

Kompetencje:

Doktor habilitowany nauk biologicznych. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, UŚ.

Członek Wydziałowej Komisji ds. Budżetu

Przewodnicząca Pomocniczego Zespołu działającego przy Kierunkowym Zespole Zapewniania Jakości Kształcenia na kierunku BIOTECHNOLOGIA

Członek Komisji III ds. Przeprowadzania Przewodów Doktorskich