Zamówienia

08.08.2016

Na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich ukazało się ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, na postawie art. 4.8,  p.n.:

Usługi szkoleniowe: Certyfikowane szkolenia: „Tutor I stopnia” oraz „Tutor II stopnia”

Termin składania ofert: 18.08.2017

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1048616

08.06.2016

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na szkolenie certyfikowane  „Grywalizacja jako narzędzie w edukacji akademickiej” w ramach projektu „SWAN”. Postępowanie prowadzone z wyłączeniem obowiązku stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych – zamówienia o wartości nie przekraczającej 30 000 € (art. 4 pkt. 8)

http://dzp.us.edu.pl/certyfikowane-szkolenie-grywalizacja-jako-narzedzie-w-edukacji-akademickiej

Termin składania ofert upływa w dniu 27-06-2017 o godz. 11:30, natomiast otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia, tj. 27-06-2017 o godz. 12:00 w pokoju C-144 (WBiOŚ, ul. Jagiellońska 28, Katowice).